Zgłoś swój projekt

  • O projekcie Dowiedz się jak działamy

  • Aktualności Co nowego u nas słychać?

  • Portfolio Nasze inwestycje

Celem działania Inkubatora jest wsparcie tych wszystkich, którzy myślą o stworzeniu swojego własnego innowacyjnego przedsiębiorstwa. Korzystając z naszej wiedzy i szerokich kontaktów w świecie biznesu pomysłodawca może sprawdzić realność założeń swojego przedsięwzięcia i wspólnie z nami zbadać rynek ustalając czy jest na nim miejsce dla jego pomysłu.
Naszą misją jest rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Oferujemy elastyczne warunki współpracy, a także wielu specjalistów dostępnych w jednym miejscu.

Oferta EBC Incubator sp. z o.o. koncentruje się na dwóch podstawowych obszarach:
  • inwestycje kapitałowe (do 200.000 EUR w pojedynczy projekt),
  • zapewnienie infrastruktury (w tym technologicznej i biurowej).

Inwestycje kapitałowe

W dniu 17 grudnia 2013 roku EBC Incubator sp. z o.o. podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
o dofinansowanie w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zgodnie z umową EBC Incubator sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie w kwocie 9.990.250 zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na działalność EBC Incubator sp. z o.o. jako inkubatora przedsiębiorczości.

Pozyskane środki przeznaczone są na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia głównie z takich branż jak: medycyna, chemia, biotechnologia , ochrona środowiska, ICT czy lotnictwo. Nie oznacza to jednak, iż zamykamy się na innowacyjne pomysły z innych sektorów gospodarki.
Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem zgłoś swój projekt za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, a po wstępnej analizie pomożemy przygotować Twój projekt do komercjalizacji.

Udostępnianie infrastruktury
W naszym budynku biurowym mieszczącym się w Łomży, przy ul. Sienkiewicza 10 lok. 11 oferujemy powierzchnię biurową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, sprzętem biurowym i salą konferencyjną.

Kontakt

EBC Incubator

ul. Sienkiewicza 10 lok. 11

18-400 Łomża